movie

works

射ラップ一郎のギラギラミュージックビデオ – Video1

13min37sec / 2015

kotani takuya documentary

射ラップ一郎のギラギラミュージックビデオ

Video 1

2015.3.2 @ 稲生座 LIVE記録

 

 

camera: Takuya Kotani / moda, Takashi Nishizono / moda

edit: Takuya Kotani / moda

graphics: Kei Sasaki

 

thanx: 稲生座, DBS³, Naoya Sugiyama / moda

 

 

YouTube: youtu.be/Kk8HB4aYO0E